09 กรกฎาคม 2557

4 ท่าวอร์มอัพช่วงขาก่อนออกกำลังกาย

การอบอุ่นร่างกายหรือวอร์มอัพก่อนเล่นกีฬาเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะเป็นการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างช้าๆและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อให้ร่างกายค่อยๆปรับตัวเตรียมพร้อมการออกกำลังอย่างเต็มที่  ซึ่งจะทำให้อัตราเสี่ยงของการบาดเจ็บในขณะเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายลดลง และที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การวอร์มอัพร่างกายจะทำให้การเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บทความนี้จะขอแนะนำท่ายืดกล้ามเนื้อช่วงขา ซึ่งเป็นท่าง่ายๆ ผู้ที่พึ่งเริ่มออกกำลังกายก็สามารถทำได้


ท่าวอร์มร่างกาย
1. ท่ายืดกล้ามเนื้อน่อง
ก้าวเท้าไปข้างหลัง 1 ก้าว ส้นเท้าติดพื้น น่องเหยียดตึง เท้าหน้างอเล็กน้อย หลังตรง มือไขว้หลังยืดกล้ามเนื้อหลัง ไหล่ และน่อง ทำท่านี้ค้างไว้ 5-10 วินาที สลับ 2 ข้างซ้ายขวา สัก 4-5 รอบ

ท่าวอร์มร่างกาย2. ท่ายืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง
ยืนตรง ก้าวเท้ามาข้างหน้าหนึ่งก้าวและเหยียดเท้าตรง เงาเข่าเท้าหลัง ย่อตัวลงให้น้ำหลังลงบนเท้าที่เงา ประสานมือยืดไปข้างหน้าเพื่อยืดกล้ามเนื้อหลัง ทำค้างไว้ 5-10 วินาที สลับ 2 ข้างซ้ายขวา สัก 4-5 รอบ

ท่าวอร์มร่างกาย3. ท่ายืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า
ยืนบนเท้าข้างเดียว งอเข่า มือจับปลายเท้าให้ส้นเท้าติดก้น เข่าชิดกัน หากไม่สามารถทรงตัวก็ให้มองตรงจุดใดจุดหนึ่ง หรืออาจจะเกาะพนักพิงเก้าอี้ ทำค้างไว้ 5-10 วินาที สลับ 2 ข้างซ้ายขวา สัก 4-5 รอบ


ท่าวอร์มร่างกาย4. ท่ายืดกล้ามเนื้อขาด้านนอก
นั่งลงแล้วเอี้ยวตัวไปด้านใดด้านหนึ่ง แล้วยกขาข้างที่เอี้ยวไขว้กับขาอีกด้าน พยายามเอี้ยวให้ได้มากที่สุด เพื่อให้เกิดการยืดของกล้ามเนื้อขาจนรู้สึกได้ ค้างไว้สักพักแล้วเปลี่ยนข้าง